Decyzja Komisji Regulaminowej

Komisja Regulaminowa podjęła decyzję o weryfikacji nie rozegranego meczu 18. kolejki Dynamo Konin – PNZ Konin w 1 lidze jako walkower na korzyść drużyny gości. Decyzja taka została podjęta z powodu nagminnego lekceważenia i własnej interpretacji pkt 6.6 regulaminu przez Kapitana drużyny Dynama i próbie wymuszenia walkoweru na swoją korzyść. Takie zachowanie nie przystoi drużynie Mistrzowskiej i należy  konsekwentnie je potępiać.

Komisja zastanawia się by na ostatnie kolejki i w sezonie 18/19 wprowadzić automatyczne kary:
Jeżeli spotkanie nie zostało rozegrane do daty w terminarzu i nie jest zaplanowane w systemie playarena, drużyny otrzymują automatyczne kary:
Gospodarz spotkania – 6 pkt
Gość spotkania – 4 pkt

Głosy za – 5
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się – 1