Regulaminy

Regulamin – 6. Gramy RAZEM dla: WOŚP

Regulamin turnieju MiniFootball – 6.Gramy RAZEM dla: WOŚP 2022

Cel:
– Zbiórka na rzecz wsparcia WOŚP 30 finał
– Popularyzacja halowej piłki nożnej.

Organizator:
Organizatorem turnieju jest Konińskie Stowarzyszenie MiniFootball.

Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniu 29.01.2022 od godziny 9:00 do 20:00. w Obiekt Rekreacyjno-Sportowy “Rondo” w Koninie.

Zasady rozgrywania turnieju.

 1. Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym. Z grupy wychodzą dwie pierwsze drużyny.
 2. W grze biorą udział reprezentacje drużyn zgłoszonych do turnieju, w składzie 5 osób w tym bramkarz, liczba zmian dowolna. Zmiany odbywają się w strefie zmian.
 3. Zawodnicy oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki losowe i zdrowotne doznane podczas turnieju,
 4. Drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym może liczyć max 12 osób.
 5. Kapitan/Kierownik zgłasza skład drużyny do organizatorów przez formularz zgłoszeniowy a w dniu turnieju przekazuje podpisany skład drużyny do organizatora. Organizator może wykluczyć dowolnego zawodnika z turnieju.
  Kapitan bierze odpowiedzialność za zachowanie i czyny zgłoszonych zawodników i osoby towarzyszące drużynie.
 6. Drużyna zawodników poniżej 16 roku muszą mieć opiekuna podczas trwania turnieju.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do gry ze stałymi numerami na koszulkach, oraz gry w obuwiu miękkim dostosowanym do obiektu sportowego i ochraniaczami.
 8. Czas gry:
  Faza grupowa – 12minut
  Faza pucharowa – 12 minut + ew. w przypadku dogrywki zasada złotej bramki lub max. 5 min czasu gry.
  W przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce następuje seria rzutów karnych (po trzy i kolejne w przypadku braku rozstrzygnięcia)
 9. Mecze rozgrywane są piłką nożną halową.
 10. Podczas gry na obiekcie sportowym należy przestrzegać regulaminu obiektu, jego łamanie przez drużynę bądź jej zawodnika/ów może wiązać się z karą punktową bądź ukaraniem drużyny walkowerem.
 11. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW zawodników na sumę: 10.000 zł (Polisa do wglądu u organizatora).
 12. Zasady punktacji:
  1. Drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt. za remis 1 pkt. za porażkę 0 pkt.
  2. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
   • ilość zdobytych punktów w meczach grupowych;
   • bilans zdobytych/straconych bramek;
   • większa ilość zdobytych bramek;
   • wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
  3. Jeżeli więcej drużyn niż dwie, ma taką samą ilość punktów i powyższe nie daje rozstrzygnięcia, tworzy się dodatkową tabelę z meczami zainteresowanych drużyn, w których decyduje:
   • różnica bramek między zainteresowanymi drużynami.
   • ilość zdobytych bramek.
   • rzuty karne po 3 do rozstrzygnięcia.
 13. Przepisy gry w turnieju:
  • wrzut z autu – wykonywany jest nogą.
  • rzut wolny, wrzut z autu , wznowienie ze środka – odległość od piłki zawodników 5 m,
  • bramki 2m x 3 m.
  • rozpoczęcie gry ze środka traktowane jako rzut wolny bezpośredni
  • wszystkie rzuty wolne oraz wrzuty z autu, muszą być wykonywane w ciągu 5 sekund od momentu ustawienia piłki.
 14. Kary – za przewinienie w czasie gry stosuje się następujące kary
  1. żółta kartka – napomnienie. Dwa napomnienia w trakcie meczu wykluczają zawodnika z gry w danym meczu.
  2. czerwona kartka – wykluczenie.
  3. Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry w tym samym meczu ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych ani przebywać sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera, o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymał na to zgodę.
  4. Czerwona kartka za akcję ratunkową lub za drugą żółtą kartkę w meczu nie wyklucza zawodnika z gry w kolejnym meczu. Z gry w kolejnym meczu wykluczają natomiast 4 żółte kartki w turnieju lub czerwona kartka za niesportowe zachowanie albo brutalną grę.

14. Postanowienia końcowe:
– sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy,
– każdy uczestnik turnieju wpisany na kartę drużyny akceptuję warunki zawarte w regulaminie i zobowiązuje się ich przestrzegać,
– każdy zawodnik zgadza się na fotografowanie oraz rejestrowanie podczas spotkań w czasie turnieju oraz na rozpowszechnianie ich na serwisach organizatora,


Proponowany harmonogram turnieju:

Godzina rozpoczęcia meczu Grupa Nazwa Drużyn
09:00 A 1 a1_a4
09:15 B 1 b1_b4
09:30 A 2 a2_a3
09:45 B 2 b2_b3
10:00 A 3 a1_a2
10:15 B 3 b1_b2
10:30 A 4 a3_a4
10:45 B 4 b3_b4
11:00 A 5 a1_a3
11:15 B 5 b1_b3
11:30 A 6 a2_a4
11:45 B 6 b2_b4
12:00 C 1 c1_c4
12:15 D 1 d1_d4
12:30 C 2 c2_c3
12:45 D 2 d2_d3
13:00 C 3 c1_c2
13:15 D 3 d1_d2
13:30 C 4 c3_c4
13:45 D 4 d3_d4
14:00 C 5 c1_c3
14:15 D 5 d1_d3
14:30 C 6 c2_c4
14:45 D 6 d2_d4
15:10 Ć 25 C1-A2
15:25 Ć 26 B1-D2
15:40 Ć 27 A1-C2
15:55 Ć 28 D1-B2
16:10 P 29 Ć25-Ć26
16:25 P 30 Ć27-Ć28
16:50 3 miejsce 31 Przegrani półfinałów
17:05 Finał 32 Wygrani półfinałów

17:30 zakończenie turnieju
17:50 zakończenie sezonu #jesień2021