Regulamin – 8.Puchar Konina Minifootball

Regulamin – 8. Puchar Konina Minifootball

 1. ORGANIZATOR:
  Organizatorem turnieju jest Konińskie Stowarzyszenie Minifootball
  Z organizatorami turnieju należy kontaktować się przez:
  – E-mail: lukasz@minifootball.pl
  – fan-page na Facebook: https://www.facebook.com/MinifootballKonin/
  – przez stronę www.minifootball.pl
 2. CELE PUCHARU:
  Puchar Miasta Konin ma na celu:
  – popularyzacja aktywności fizycznej poprzez piłkę nożną,
  – promowanie piłki nożnej sześcioosobowej, w mieście Konin i okolicach,
  – wyłonienie zdobywcy Pucharu Miasta.
 3. ORGAN NADZORUJĄCY ROZGRYWKI:
  – Organem nadzorującym rozgrywki jest komisja koleżeńska, w której skład wchodzą władze Stowarzyszenia Minifootball Konin, którzy opracowują terminarz meczy, weryfikują wyniki spotkań, rozpatrują protesty zgłaszane przez drużyny w trakcie trwania pucharu.
 4. DOPUSZCZENIE DRUŻYNY DO PUCHARU MIASTA
  – puchar przeznaczony jest dla wszystkich chętnych drużyn. Miejsc w turnieju jest 12.
  – zawodnicy oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki losowe i zdrowotne doznane podczas Pucharu Miasta Konin,
  – turniej przeznaczony jest dla zawodników od 16 lat do 65 lat, zawodnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę pisemną rodzica/opiekuna prawnego na udział w pucharze. (wzór u organizatora)
 5. PRZEBIEG PUCHARU:
  – Puchar składa się z fazy grupowej, meczów 1/4 finału, meczów półfinałowych, i finałowych- meczem o 1 i 3 miejsce.
  Faza grupowa:
  Drużyny grają systemem każdy z każdym jedno spotkanie bez rewanżu.
  W grupach zastosowana jest następująca pkt:
  3 pkt zwycięstwo,
  1 pkt remis,
  0 pkt przegrana, w przypadku tej samej ilości pkt decyduje bilans bramkowy o miejscu w grupie.
  Faza pucharowa: Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
  Finały: Mecze finałowe odbywają się w kolejności od spotkania o 3-cie miejsce do finału. Po wszystkim nastąpi ceremonia wręczenia nagród dla drużyn oraz  najlepszych zawodników pucharu (MVP, Najlepszy strzelec, Najlepszy bramkarz).
 6. PRZEPISY GRY:
  Liczba zawodników w drużynie:
  – zespoły grają w składach 6cio osobowych (5 w polu + bramkarz). Maksymalnie jedna drużyna może mieć sześciu rezerwowych,
  – zrzeszenia w pucharze nie obowiązują,
  – aby rozpocząć mecz na boisku musi znajdować się  minimum 4 zawodników w jednym zespole.
  – maksymalny skład kadry to 12 osób.
  Ubiór:
  Zaleca się aby zespoły posiadały stroje w jednakowych kolorach wraz z numerami na koszulkach odpowiadającymi numerom na protokołach. Gra w butach z korkami metalowymi jest surowo zabroniona, zawodnicy ze względu na swojej zdrowie powinni grać w ochraniaczach.
  Czas gry:
  – czas gry jednego meczu to 15 minut,
  – w fazie pucharowej w przypadku remisu po regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów karnych (do 5 rzutów karnych, w przypadku nie rozstrzygnięcia meczu po 5 rzutach karnych, do pierwszego nietrafionego).
  Wznowienie gry:
  – na wykonanie wszelkich wznowień zawodnik ma 5 sekund. W przypadku nie wznowienia akcji przez zespół w czasie do 5 sekund, akcję wznawia drużyna przeciwna.
  – przy wznowieniu gry zawodnik drużyny przeciwnej znajdować musi się przynajmniej 5 metrów od piłki,
  – nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
  Gra bramkarza i innych zawodników:
  – bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym i nie może przetrzymywać jej dłużej niż 5 sekund,
  – rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą,
  – gra odbywa się “bez spalonego”,
  – w meczu występują zmiany hokejowe.
  Kartki, rzuty karne i wolne:
  – Kary dyscyplinarne:
  a. żółta kartka kara 2 minuty bądź drużyna gra w niekompletnym składzie do straconej/strzelonej bramki, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną.
  b. czerwona kartka drużyna gra w niekompletnym składzie do straconej/strzelonej kartki, a zawodnik nie uczestniczy już w meczu. Dwie czerwone kartki wykluczają zawodnika z turnieju.
  c. niesportowe zachowanie wykluczenie z turnieju,
  – rzuty karne wykonywane są z wyznaczonego miejsca,
  – wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.
  Faule:
  Obejmują faule karne rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.Niestawienie się drużyny na wcześniej zaplanowany mecz skutkuję walkowerem wynikiem 0:3 i odpadnięciem z Pucharu. Na terenie obiektu zabrania się kategorycznie wnoszenia i spożywania alkoholu, jak i palenia papierosów. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry PZPN. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania meczy ani za koszty leczenia,sprawy nie ujęte w zasadach gry i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy.
 7. NAGRODY:
  – Puchary za pierwsze 4 miejsca
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  – sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy

  buy strattera

  ,
  – każdy uczestnik Pucharu podpisując protokół kadry akceptuję warunki zawarte w regulaminie i zobowiązuje się ich przestrzegać,
  – każdy zawodnik zgadza się na fotografowanie oraz rejestrowanie podczas spotkań w czasie rozgrywek o Puchar oraz na rozpowszechnianie ich na serwisach Minifootball Konin w celu popularyzacji rozgrywek,
  – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
  – organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek pucharowych jeżeli ich przedstawiciele łamią regulamin turnieju.– warunkiem przystąpienia do turnieju jest akceptacja niniejszego regulaminu przez zawodnika każdej z drużyn.