Regulamin III edycji Pucharu Konina

Regulamin Pucharu Miasta Konin 2016/2017

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem turnieju są Ambasadorzy Ligi Nike Playarena Konin

Z organizatorami turnieju należy kontaktować się przez:

– E-mail: Ambassador odpowiedzialny za puchar przemyslaw@playarenakonin.pl
– fan-page na Facebook: www.facebook.com/PlayarenaKonin

– przez stronę www.playarenakonin.pl

  1. CELE PUCHARU:

Puchar Miasta Konin ma na celu:

– popularyzacja aktywności fizycznej poprzez piłkę nożną,
– promowanie piłki nożnej sześcioosobowej, w mieście Konin i okolicach,
– wyłonienie zdobywcy Pucharu Miasta.

 

  1. ORGAN NADZORUJĄCY ROZGRYWKI:

– Organem nadzorującym rozgrywki jest komisja koleżeńska, w której skład wchodzą ambasadorzy ligi Playarena Konin, którzy opracowują terminarz meczy, weryfikują wyniki spotkań, rozpatrują protesty zgłaszane przez drużyny w trakcie trwania pucharu.

  1. DOPUSZCZENIE DRUŻYNY DO PUCHARU MIASTA
    – puchar przeznaczony jest wyłącznie dla drużyn, które są zarejestrowane i uczestniczą w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi Playarena Konin,

– zawodnicy oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki losowe i zdrowotne doznane podczas Pucharu Miasta Konin,

– warunkiem przystąpienia do turnieju jest akceptacja niniejszego regulaminu przez zawodnika każdej z drużyn.
5.CZAS TRWANIA PUCHARU:
– Puchar będzie trwać od miesiąca kwietnia 2017 r , natomiast Finał Pucharu zaplanowany jest na 17 czerwca.( szczegóły finału zostaną ogłoszona później).
1 runda: do 15 kwietnia 2017

2 runda: do 6 maja 2017

3 runda: do 20 maja 2017

Półfinały: do 3 czerwca 2017
Finał i mecz o 3 miejsce: 17 czerwca 2017

6.PRZEBIEG PUCHARU:
-Każda drużyna wraz z pojawieniem się Drabinki Pucharowej (losowanie fazy pucharowej odbędzie się 19 marca 2017) oraz Terminarzu Pucharowego będzie zorientowana z jakim zespołem oraz w jakim miesiącu musi rozegrać swoje spotkanie Pucharowe. Puchar składa się z 5 rund: Rundy 1, 2, 3, meczów półfinałowych, i finałowych- meczem o 1 i 3 miejsce.

7. PRZEPISY GRY:

Liczba zawodników w drużynie:
– zespoły grają w składach 6cio osobowych (5 w polu + bramkarz). Maksymalnie jedna drużyna może mieć ośmiu rezerwowych,

– aby rozpocząć mecz na boisku musi znajdować się 4 zawodników w jednym zespole.

 

Czas gry:

– czas gry wynosi 2 x 35 minut,
– w przypadku remisu po regulaminowym czasie gry następuje dogrywka (2 x 10 min) oraz w razie dalszego braku rozstrzygnięcia seria rzutów karnych (do 5 rzutów karnych, w przypadku nie rozstrzygnięcia meczu po 5 rzutach karnych, do pierwszego trafionego).

 

Wznowienie gry:

– na wykonanie wszelkich wznowień zawodnik ma 5 sekund. W przypadku nie wznowienia akcji przez zespół w czasie do 5 sekund, akcję wznawia drużyna przeciwna.

– przy wznowieniu gry zawodnik drużyny przeciwnej znajdować musi się przynajmniej 5 metrów od piłki,

– nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

Gra bramkarza i innych zawodników:
– bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym i nie może przetrzymywać jej dłużej niż 5 sekund,
– rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą,
– gra odbywa się „bez spalonego”,
– w meczu występują zmiany hokejowe.
Rzuty karne i wolne:

– rzuty karne wykonywane są z linii pola karnego (nie z koła),

– wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.

 

Faule:

Obejmują faule karne rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
Niestawienie się drużyny na wcześniej zaplanowany mecz skutkuję walkowerem (0:3) i odpadnięciem z Pucharu.

Na terenie obiektu zabrania się kategorycznie wnoszenia i spożywania alkoholu.

Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry PZPN. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania meczy ani za koszty leczenia,
– zawodnicy ze względu na swojej zdrowie powinni grać w ochraniaczach (nie jest to wymóg konieczny),
– sprawy nie ujęte w zasadach gry i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy.

7. NAGRODY:
– Obie ekipy występujące w wielkim finale Pucharu Miasta otrzymają Puchary.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy,
– każdy uczestnik Pucharu akceptuję warunki zawarte w regulaminie i zobowiązuje się ich przestrzegać,
– każdy zawodnik zgadza się na fotografowanie oraz rejestrowanie podczas spotkań w czasie rozgrywek o Puchar oraz na rozpowszechnianie ich na serwisach Playarena Konin,
– organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

– organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek pucharowych jeżeli ich przedstawiciele łamią regulamin turnieju.

Życzymy wszystkim powodzenia w trzeciej edycji Pucharu !!!