Regulaminy

Regulamin – IV Gramy RAZEM dla: Schroniska dla zwierząt w Koninie

REGULAMIN

IV Gramy RAZEM dla: Schroniska dla zwierząt w Koninie

BEACH SOCCER

ORGANIZATOR:
Minifootball Konin oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie.

TERMIN I MIEJSCE:
31 sierpnia 2019r. (sobota), godz. 15:00, boisko do Beach Soccera w Koninie

CELE TURNIEJU:
Popularyzacja Beach soccera.
Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
Rozpowszechnianie zasad Fair Play.
Zbiórka na rzecz Schroniska dla zwierząt w Koninie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarcza organizatorowi listę zawodników z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, podpisana przez kapitana drużyny.
Drużyna winna mieć jednego przedstawiciela, który odpowiada za zawodników podczas turnieju.
Weryfikacja zawodników musi odbywać się przed meczem.
Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu (punkt IV), drużyna lub zawodnik może zostać zdyskwalifikowana.
Zawodnicy pozostający pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do gry w turnieju,
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK:

W grze bierze udział (w jednej drużynie) dwóch zawodników z pola i bramkarz.
Minimalna liczba zawodników na boisku podczas gry wynosi 2, wykluczenie kolejnego zawodnika powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.
Przy przebywaniu na boisku 4 lub więcej zawodników sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej i usuwa zawodnika wskazanego przez kapitana.
System rozgrywek jest uzależniony od liczby drużyn – pucharowy, grupowy.
Czas gry – 2 x 10 min. W przypadku remisu dogrywka 5 min. W przypadku braku rozstrzygnięcia po dogrywce rozgrywana jest seria rzutów karnych (3 rzuty karne).
Dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę przed meczem wynosi 5 min. Po upływie tego czasu przyznaje się walkower na niekorzyść drużyny, która nie dotarła na mecz w wyznaczonym czasie,
Zmian zawodników można dokonywać w trakcie gry systemem hokejowym,
Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
Po wybiciu piłki poza linię boczną, aut wykonywany jest poprzez wprowadzenie piłki do gry nogą, w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry.
Bramka zdobyta bezpośrednio po wykopie z autu nie będzie uznana.
Gra bez „spalonego”.
Odległość muru od piłki w przypadku wykonywania stałych fragmentów gry – 5 metrów.
Rzut wolny po faulu wykonuje poszkodowany zawodnik z miejsca, w którym przewinienie zostało popełnione (w przypadku urazu może wykonać go inny zawodnik danej drużyny, jednak poszkodowany nie może powrócić na plac gry do końca danej połowy), w przypadku zagrania piłki ręką przez gracza innego niż bramkarz dyktuje się rzut wolny bezpośredni wykonywany przez dowolnego zawodnika danej drużyny; rzut karny wykonuje zawodnik poszkodowany; rzut wolny odbywa się bez ustawiania muru,
Daną połowę spotkania lub grę po utracie bramki rozpoczyna się na środku placu gry, zabroniony jest bezpośredni strzał na bramkę rywala
Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza
bramkarz wznawia grę wyłącznie ręką,
możliwe jest podanie piłki do własnego bramkarza, jednak powtórzenie tego zagrania skutkuje rzutem wolnym z miejsca, w którym stał podający zawodnik

PUNKTACJA.
W spotkaniach wliczanych do punktacji ligowej:
wygrana bez dogrywki: 3 punkty,
wygrana po dogrywce lub rzutach karnych: 2 punkty
przegrana po dogrywce lub rzutach karnych: 1 punkt,
porażka bez dogrywki: bez punktów
O kolejności miejsc w grupie decydują:
większa liczba zdobytych punktów
lepsza różnica bramek
większa liczba zdobytych bramek
3. Przy zastosowaniu pucharowego systemu rozgrywek o awansie do następnej rundy decyduje zwycięstwo w danym meczu.
w przypadku wyniku remisowego o awansie do następnej rundy decydują rzuty karne
(3 rzuty karne, w przypadku nierozstrzygnięcia w dalszej kolejności rzuty karne wykonywane są do pierwszego błędu)

KARY.
Kary regulaminowe:
zawodnik może zostać ukarany żółtą (dwuminutowa kara) lub czerwoną (wykluczenie do końca meczu) kartką;
Zawodnik ukarany czerwoną kartką w trakcie gry nie pauzuje w następnym meczu.
Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, zostają oni zdyskwalifikowani do końca turnieju.

SPRZĘT.
Dopuszczalna gra boso, w miękkich ściągaczach lub skarpetach, stroje graczy składają się szortów i koszulek jednolitej barwy, można używać również plastikowych okularów ochraniających oczy
Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach plastikowych bądź metalowych, kolcach itp.,
Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest do założenia plastronów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.
Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie
W przypadku stwierdzenia przez organizatorów szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego gdzie odbywa się impreza dana sportowa, organizatorzy mają prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia.

XI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
4. W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator i sędzia główny zawodów.
5. Warunkiem rozegrania turnieju jest udział min. 4 drużyn.