Regulamin IV Pucharu Konina

Regulamin IV Pucharu Miasta Konin 2017/2018

1. ORGANIZATOR
Organizatorem turnieju jest Konińskie Stowarzyszenie MiniFootball

Z organizatorami turnieju należy kontaktować się przez:
– E-mail: Ambasador odpowiedzialny za puchar dglowacki7@gmail.com
– fan-page na Facebook: www.facebook.com/PlayarenaKonin
– przez stronę www.playarenakonin.pl

2. CELE PUCHARU:
Puchar Miasta Konin ma na celu:
– popularyzacja aktywności fizycznej poprzez piłkę nożną,
– promowanie piłki nożnej sześcioosobowej, w mieście Konin i okolicach,
– wyłonienie zdobywcy Pucharu Miasta.

3. ORGAN NADZORUJĄCY PUCHAR:
– Organem nadzorującym regulamin jest komisja regulaminowa i ambasadorzy ligi Playarena Konin. Ambasadorzy opracowują terminarz meczy, weryfikują wyniki spotkań na podstawie protokołów na www.playarena.pl . Komisja regulaminowa rozpatruje protesty zgłaszane przez drużyny w trakcie trwania pucharu.

4. DOPUSZCZENIE DRUŻYNY DO PUCHARU MIASTA
– Puchar przeznaczony jest wyłącznie dla drużyn, które są zarejestrowane i uczestniczą w rozgrywkach Playarena Konin,
– Zawodnicy sami przystępują do rozgrywek zakładając profil w Playarena.pl i oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki losowe i zdrowotne doznane podczas Pucharu Miasta Konin,
– Warunkiem przystąpienia do turnieju jest:
zgłoszenie drużyny do pucharu,
akceptacja niniejszego regulaminu przez zawodnika każdej z drużyn
oraz wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie.

Wpisowe od drużyny wynosi 50 zł
Termin wpłat: od 14.02 do 20.02

Wpłaty należy dokonywać na konto stowarzyszenia:
KONIŃSKIE STOWARZYSZENIE MINIFOOTBALL
ING nr:  59 1050 1735 1000 0090 3131 7226
Tytuł przelewu: (nazwa drużyny), (IV Puchar Konina)
Kwota wpłaty: 50 zł.

5. CZAS TRWANIA PUCHARU:
– Puchar będzie trwać od miesiąca marca 2018 r , natomiast Finał Pucharu zaplanowany jest na 9 czerwca 2018.
(szczegóły finału zostaną ogłoszone później).
Faza grupowa: Marzec (od 02.03.18 do 31.03.18) warunkowo przesuwamy do 8.04.18
1/8 Finału: 1-15 Kwiecień warunkowo przesuwamy na 9-22.04.18
1/4 Finału: 16-30 Kwiecień warunkowo przesuwamy na 23.04-7.05.18
Półfinały: 7-27 Maj
Finał i mecz o 3 miejsce: 9 Czerwca 2018

6.PRZEBIEG PUCHARU: Losowanie 22.02.2018
* Puchar składa się z fazy grupowej, 1/8 finału, 1/4 finału, meczów półfinałowych, i finałowych – meczem o 1 i 3 miejsce.
– Faza grupowa:
Drużyny zostaną rozlosowane do jednej z czterech grup składających się z pięciu zespołów.
Drużyny grają systemem każdy z każdym jedno spotkanie bez rewanżu.
– Faza pucharowa:
Do fazy pucharowej awansują cztery drużyny z każdej grupy.
Każdą z faz pucharowych poprzedzi losowanie par, przy 1/8 drużyny rozstawione są w koszyki według miejsc zajętych w grupie.
1/8 Pary będą tworzyć miejsca 1 z 4 miejscami, miejsca 2 z 3 miejscami na przemiennie
W fazie pucharowej drużyny rozgrywają jeden mecz.
Finały:
Mecze finałowe odbywają się w miejscu i godzinach wybranych przez organizatorów w kolejności od spotkania o 3-cie miejsce do finału.
Spotkania finałowe sędziowane są przez sędziów którzy uprawnieni są do nadawania stosownych kar czasowych w trakcie meczu.
Po meczach nastąpi ceremonia wręczenia nagród dla drużyn. oraz najlepszych zawodników pucharu (MVP, Najlepszy strzelec, Najlepszy bramkarz)

7. PRZEPISY GRY:
Liczba zawodników w drużynie:
– zespoły grają w składach 6-cio osobowych (5 w polu + bramkarz). Maksymalnie jedna drużyna może mieć ośmiu rezerwowych,
– aby rozpocząć mecz na boisku musi znajdować się 4 zawodników w jednym zespole.
– w spotkaniu o 3-cie miejsce oraz finale maksymalny skład kadry to 12 osób.

Ubiór:
Zaleca się aby zespoły posiadały stroje w jednakowych kolorach wraz z numerami na koszulkach bądź narzutki Playarena KONIN.
Gra w butach z korkami metalowymi  zgodnie z regulaminami boisk ze sztuczną nawierzchnią w Koninie jest surowo zabroniona. Zawodnik z takim obuwiem nie może uczestniczyć w spotkaniu pucharowym.

Czas gry:
– czas gry wynosi 2 x 35 minut,
– w przypadku remisu po regulaminowym czasie gry następuje dogrywka (2 x 10 min) oraz w razie dalszego braku rozstrzygnięcia seria rzutów karnych (do 5 rzutów karnych, w przypadku nie rozstrzygnięcia meczu po 5 rzutach karnych, do pierwszego trafionego).

Wznowienie gry:
– na wykonanie wszelkich wznowień zawodnik ma 5 sekund. W przypadku nie wznowienia akcji przez zespół w czasie do 5 sekund, akcję wznawia drużyna przeciwna.
– przy wznowieniu gry zawodnik drużyny przeciwnej znajdować musi się przynajmniej 5 metrów od piłki,
– nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

Gra bramkarza i innych zawodników:
– bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym i nie może przetrzymywać jej dłużej niż 5 sekund,
– rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą,
– gra odbywa się „bez spalonego”,
– w meczu występują zmiany hokejowe.

Rzuty karne i wolne:
– rzuty karne wykonywane są z linii pola karnego (nie z koła),
– wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.

Faule:
Obejmują faule karne rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
Niestawienie się drużyny na wcześniej zaplanowany mecz skutkuję walkowerem (0:3) i odpadnięciem z Pucharu.
Na terenie obiektów sportowych zabrania się kategorycznie wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek.
Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry PZPN

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania meczy ani za koszty leczenia,
– zawodnicy ze względu na swojej zdrowie powinni grać w ochraniaczach,
– sprawy nie ujęte w zasadach gry i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy.

8. NAGRODY:
Puchary dla najlepszych 4 drużyn.
Zwycięzca Pucharu otrzymuje bilet uprawniający do startu w Pucharze Polski którego organizatorem jest playarena.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzygają Organizatorzy,
– drużyny rozstawiane są w koszykach według osiągnięć z poprzedniego sezonu, drużyny niesklasyfikowane rozstawiane są losowo,
– każdy uczestnik Pucharu akceptuję warunki zawarte w regulaminie i zobowiązuje się ich przestrzegać,
– każdy zawodnik zgadza się na fotografowanie oraz rejestrowanie podczas spotkań w czasie rozgrywek o Puchar oraz na rozpowszechnianie ich na serwisach Playarena Konin,
– organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
– organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek pucharowych jeżeli ich przedstawiciele łamią regulamin turnieju.