Regulamin rozgrywek – sezon 2020/2021

Regulaminy

Regulamin rozgrywek MiniFootball Sezon 2020/2021

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest:
  KONIŃSKIE STOWARZYSZENIE MINIFOOTBALL
  Osoby prowadzące rozgrywki nazywane w dalszej części są organizatorami.
  Kontakt z organizatorem:
  – strona www.minifootball.pl
  – fanpage na Facebooku: www.facebook.com/MinifootballKonin/
 2. FAIR-PLAY!
  Zawsze obowiązują reguły FAIR-PLAY! Pamiętajcie o tym zarówno na boisku, jak i poza nim.
 3. Kategorie wiekowe
  Minimalnym wiekiem udziału w rozgrywkach Minifootball jest  wiek 16 lat. Jednak nie powinny grać drużyny, w skład których wchodzi większość zawodników w wieku lat 16.
 4. Zdrowie zawodników
  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Minifootball oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.
 5. Struktura rozgrywek
  Rozgrywki Minifootball w Koninie podzielone są na dwa poziomy rozgrywek.
  1 liga jest ligą zamknięta, licząca .. drużyn, które mogą rozegrać maksymalnie po 2 mecze między sobą.
  2 liga jest ligą otwartą, liczącą do .. drużyn, które mogą rozgrywać maksymalnie po 2 mecze między sobą.
  3 liga startuje wiosną pod warunkiem że zbierze się minimum 10 drużyn.
 6. Awanse i spadki
  Ile drużyn awansuje i spada do poszczególnych lig decydują organizatorzy po zakończonym sezonie.
  Przewidywanym awansem i spadkiem jest:
  – drużyny z 1 ligi które zajęły lokatę 12 i 11 spadają bezpośrednio do 2 ligi,
  – drużyny z 2 ligi które zajęły lokatę 1 i 2 awansują bezpośrednio do 1 ligi,
 7. Warunki uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach ligowych jest zgłoszenie jej w określonym przez organizatorów terminie zgłoszeń do rozgrywek (zapisy do sezonu) oraz uiszczenie stosownej opłaty wpisowego do rozgrywek.

Sezon 2020/2021 rozpoczął się w dniu 19.09.2020 roku. Rozgrywki kończą się ceremonią zakończenia sezonu organizowaną przez Organizatorów rozgrywek.

W dowolnym momencie trwania sezonu może także powstać nowa liga w mieście.

 • Nowe drużyny dopisują się do ligi która jest najniższą liga w danym mieście.
 • Nowe drużyny muszą spełnić warunki uczestnictwa w rozgrywkach.
 1. Drużyny
  Warunkiem przystąpienia do ligi jest dokonanie opłaty wpisowego zgodnego z terminami. Środki przeznaczona zostanie na pakiety startowe dla drużyn, nagrody dla uczestników oraz całą organizację rozgrywek.
 • Profil drużyny: Drużyna musi posiadać swój herb, kapitan w swoim profilu musi mieć wpisany jakiś kontakt do kontaktu (telefon, e-mail, FB) z innymi kapitanami.
 • Kierownik / Kapitan drużyny zobowiązany jest przedstawić wypełniony formularz zgłoszeniowy drużyny (druk u Organizatorów) w formie elektronicznej najpóźniej do 15.09.2020 r.
 1. Kapitan/Kierownik zespołu
  Każda drużyna musi posiadać swojego kapitana/kierownika. Spełnia on bardzo ważną funkcję, ponieważ do jego obowiązków należy:
 • zgłoszenie zespołu do rozgrywek i spełnienie warunków uczestnictwa;
 • umawianie meczów ligowych i towarzyskich;
 • zatwierdzanie i wprowadzanie wyników meczów;
 • zarządzanie składem;
 • dbanie o zachowanie swoich zawodników na obiektach sportowych;
 • kontakt z Organizatorami / Administracją rozgrywek.

Zestawienia kontaktów do kapitanów jest tylko na użytek kapitanów, udostępnianie zestawień kontaktów osobom postronnym narusza regulamin i wyklucza drużynę osoby która udostępniła takie zestawienie z aktualnego sezonu rozgrywek.

Zawodnicy

 1. Weryfikacja zawodników
  W meczu ligowym mogą wystąpić tylko i wyłącznie zawodnicy zapisani do grającej drużyny.

Przed każdym meczem kapitanowie drużyn mają prawo wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące udziału określonych zawodników w meczu.

Dla przykładu: jeśli kapitan drużyny A podejrzewa, że wśród zawodników drużyny B znajduje się zawodnik nieuprawniony do gry (czyli zawodnik spoza składu drużyny) – wówczas kapitan drużyny A powinien powiadomić o tym kapitana drużyny B, którego obowiązkiem jest wyjaśnienie niejasności.

Jeśli drużyna A zauważy (przed meczem, czy po meczu), że w składzie drużyny B gra zawodnik nieuprawniony (czyli zawodnik spoza składu drużyny), wówczas drużyna A powinna opuścić boisko i zgłosić sprawę do Administratora w celu przyznania jej (drużynie A) walkowera.

Administrator ma prawo usunąć z ligi drużynę, w której podczas ligowego meczu grali zawodnicy nieuprawnieni (czyli zawodnicy spoza składu drużyny w Serwisie). Jeśli Administrator usunie z ligi drużynę – jej dotychczasowe mecze rozegrane w ramach ligi nie zostaną anulowane. W zamkniętych ligach, w których jest obowiązek rozegrania 100% spotkań, Organizator Rozgrywek ma prawo przyznać walkowery dla drużyn, które nie zdążyły rozegrać meczu z usuniętym zespołem.

Osoby które celowo działały na szkodę rozgrywek bądź są zaangażowane lub były w inne rozgrywki nie mogą brać udziału w Lidze, Pucharze oraz Turniejach i innych działaniach stowarzyszenia. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika również w trakcie sezonu.

 1. Zawodnicy “Zrzeszeni”
  – W rozgrywkach ligowych mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w rozgrywkach KOZPN i innych (C, B, A klasa i wyższe). Mając na uwadze dobro konińskiej piłki 11 osobowej. Prosimy by każdy zawodnik o swoim udziale w rozgrywkach miejskich poinformował swojego trenera i klub w którym występuje jako zawodnik zrzeszony oraz uzyskał zgodę na grę w piłce sześcioosobowej. Każdy zawodnik powinien mieć świadomość że gra na boiskach ze sztuczną murawą połączona z grą na boiskach trawiastych może powodować mikrourazy oraz kontuzje wykluczające z gry, co przełoży się na osłabienie zespołu 11 osobowego kadrowo a następnie na wynik końcowy takiej drużyny co może mieć wpływ na sytuację finansową klubu.Uwaga!
 • Tylko 3 zawodników zrzeszonych (od KLASY B i wyżej)  może uczestniczyć (grać) w spotkaniu ligowym/pucharowym, udział 4 zawodnika w meczu jest równoznaczny z walkowerem dla przeciwnej drużyny.
 • Futsalu nie liczymy jako zrzeszenia.

Wejście na boisko zawodnika przekraczającego limit zrzeszeń jest równoznaczne z automatycznym walkowerem dla przeciwnej drużyny, organizator wprowadza walkower przy weryfikacji protokołu meczowego.

 1. Liczba zawodników w drużynie
  W drużynie mogą grać wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek (formularz zgłoszeniowy drużyny) , kadra drużyny na stronie www.minifootball.pl , bądź przez kapitana w oknach transferowych.  Aby móc rozgrywać mecze zespół powinien liczyć minimalnie 5 osób. Kadra drużyny może liczyć maksymalnie 27 zawodników.
 2. Liczba drużyn zawodnika
  Każdy zawodnik rozgrywek ligowych i pucharowych  może być członkiem jednej drużyny w ramach klasy rozgrywkowej. Klasą rozgrywek jest drabinką lig w danym mieście, np. 1, 2, 3 itd.
 3. Ile razy w ciągu sezonu mogę zmienić drużynę, w której gram?
  Organizatorzy rozgrywek wprowadzają okna transferowe, zawodnicy mogą zmieniać drużyny tylko w wyznaczonym terminie (w trakcie sezonu) oraz dołączać do drużyny jako nowy zawodnik. Okno transferowe trwa do …………. (………. …. kolejka) i od 20 listopada 2019 do 21-02-2020 (od zakończenia ostatniego ligowego spotkania drużyny w rundzie jesiennej), wszystkie transfery w oknach transferowych należy zgłaszać do organizatora przez specjalny formularz.
 4. Transfery:
 • Transfer ratunkowy – drużyna może zgłosić do Organizatora ligi przez formularz w trakcie sezonu potrzebę dopisania 6 zawodników którzy nie grali (nie byli zgłoszeni) dotychczas w aktualnym sezonie w żadnej drużynie. pkt 16.1 każdy zawodnik ma prawo reprezentować tylko jedną drużynę w lidze oraz w pucharze miasta,
 • pkt 16.2 każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach może zmienić przynależność klubową jedynie podczas okienka transferowego którego czas określa organizator (wyjątek transfer ratunkowy z nowymi zawodnikami),
 • wyjątkiem od okna transferowego jest rozwiązanie drużyny, po wykonaniu wszystkich czynności porządkujących (zerowanie dorobku drużyny i ustawienie walkowerów) zawodnicy mają prawo przejść do dowolnej drużyny (transfer ratunkowy i transfer okna transferowego), nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach pucharowych jeżeli reprezentowali już jakąś drużynę.
 • Drużyna która zakończyła sezon/rundę (zagrała wszystkie zaplanowane spotkania ligowe i pucharowe) automatycznie otwiera okno transferowe do momentu rozpoczęcia nowego sezonu/rundy.

Nieuprawniony zawodnik w drużynie podczas meczu powoduje automatyczny walkower (wynik 10:0 i 3 pkt) dla drużyny przeciwnej (zgłaszającej protest przed, w trakcie i po spotkaniu).

 1. Obecność na meczu

Po każdym meczu kapitanowie drużyn uzupełniają obecność zawodników swojej drużyny na stosownym protokole. W protokole pomeczowym wpisują także liczbę zdobytych przez poszczególnych zawodników bramek oraz wybierają piłkarza meczu z drużyny przeciwnej. Protokół musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola na formularzu, oraz być udostępniony na grupie kapitanów maksymalnie 3 dni po meczu.

Tylko zawodnicy faktycznie grający w danym meczu dostają „obecność” od kapitana i tym samym uzyskują indywidualne punkty zawodnika. Zawodnicy grający w meczu, a nie zgłoszeni do rozgrywek, narażają swoją drużynę na późniejsze konsekwencje (Walkower i usunięcie z rozgrywek).

 1. Zawodnik meczu

Po zakończonym meczu każdy kapitan w imieniu całej drużyny musi zagłosować na najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej. Kapitanowie biorą przy tym pod uwagę opinię członków swojej drużyny, a ich głos jest wyrazem głosowania wewnątrz drużyny. Wyboru kapitanowie dokonują w protokole meczu.

 1. Indywidualne punkty zawodnika

Punkty przypisywane są również do indywidualnego profilu każdego zawodnika.:

 • Za każdy rozegrany mecz ligowy zawodnik otrzymuje 1 pkt.
 • jeżeli mecz jest wygrany, zawodnik otrzymuje dodatkowo 3 pkt.
 • jeżeli mecz zakończył się remisem, zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
 • najlepszy zawodnik (MVP) spotkania otrzymuje jeszcze dodatkowo 2 pkt.

W jednym meczu zawodnik może zatem zdobyć maksymalnie 6 pkt.

Za mecz towarzyski zawodnicy nie otrzymują pkt.

* pkt 32. Odnośnie punktacji dwóch bramkarzy grających w meczu.

Przepisy meczowe

 1. Zasady gry:
 • organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania zawodów ani za koszty leczenia,
 • podczas gry na obiekcie sportowym należy przestrzegać regulaminu obiektu, jego łamanie przez drużynę bądź jej zawodnika/ów może wiązać się z karą punktową bądź ukaraniem drużyny walkowerem.
 • gramy w zespołach min. 6 osobowych (5 w polu, plus bramkarz)
 • czas gry ustalany jest na 2 x 35 minut,
 • bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym,
 • rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą,
 • gramy „bez spalonego”,
 • w meczu występują zmiany hokejowe na środku boiska,
 • rzuty wolne i stałe fragmenty gry wykonywane tak jak piłce 11 osobowej,
 • podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki,
 • rzuty karne wykonywane są z linii pola karnego (nie z koła),
 • zabronione jest atakowanie piłki za pomocą wślizgu, gdy jest ona w posiadaniu przeciwnika lub gdy próbuje on ją zagrać. Wyjątkiem jest możliwa gra wślizgiem przez bramkarza we własnym polu karnym oraz w sytuacji, w której w pobliżu interweniującego zawodnika nie ma przeciwnika (np. wślizg blokujący linię strzału lub wślizg dokonany w celu utrzymania piłki w polu gry). Wślizgiem można także strzelić bramkę.
 • zawodnicy ze względu na swoje zdrowie powinni grać w ochraniaczach,
 • obuwie piłkarskie: kategoryczny zakaz gry we wkrętach. (zabronione jest używanie takiego obuwia na orlikach),
 • Sędziowie: jeżeli drużyny decydują się na opłacenie sędziów w meczu wprowadzane są zasady kartek itp zgodnie z pkt 6.12
 • sprawy nie ujęte w zasadach gry i jego interpretacje rozstrzygają organizatorzy w oparciu o komisję regulaminową
 • barwy koszulek – pierwszeństwo wyboru posiada gospodarz meczu.
 1. Terminarz
 • W sezonie 2020/2021 gramy według terminarza wylosowanego przez organizatorów przed startem sezonu oraz wprowadzonego na stronę rozgrywek, każdy zespół jest zobowiązany do rozegrania 2 meczów z każdą drużyną.
 • Spotkanie powinno być wprowadzone w systemie najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej.
 • Walkower – W przypadku nie stawienia się na mecz w ustalonym terminie (mecz zaakceptowany przez obie drużyny), drużyna zostaje ukarana walkowerem (0-10) a przeciwnik inkasuje 3 pkt. Drużyna, która odda pod rząd 3 walkowery w sezonie może zostać usunięta z ligi.
 • Uwagi do protokołu meczowego można zgłaszać w ciągu 2 dni od umieszczenia i wprowadzenia protokołu do systemu, po tym terminie bądź po zaakceptowaniu wyniku przez dwie strony roszczenia i uwagi do protokołu nie są zasadne.
 • Walkower nie uprawnia do wpisania statystyk zawodniczych i takie wpisy nie są brane pod uwagę przy rankingach zawodników.
 • GOSPODARZ:
  drużyna występując w roli gospodarza ma prawo do decyzji o miejscu i godzinie spotkania, zobligowana jest do zorganizowania boiska oraz wysłania trzech propozycji terminów (jedno obowiązkowo w weekend drugie w godzinach wieczornych dnia powszedniego) rozegrania spotkania ligowego do kapitana drużyny przeciwnej. Kapitan gości musi zatwierdzić jedną z 3 propozycji ewentualnie zaproponować termin na który zgodzi się drużyna gospodarza.
  Propozycje meczy należy wysłać na 3 dni przed pierwszym proponowanym meczem ligowym, zaleca się umieścić również informację na grupie kapitanów ligi w celu powiadomienia innych kapitanów że dany obiekt w tych terminach jest zarezerwowany, jest to również podstawa do walkowera na korzyść gospodarzy jeżeli goście nie podejmą propozycji meczy i nie stawili się na ustalony termin.
  GOŚĆ:
  jeżeli gospodarz zwleka z podaniem terminów drużyna gości może zaproponować 3 terminy do których musi dostosować się drużyna z mianem gospodarza.

– Propozycja I i II terminu – dzień powszedni (poniedziałek-piątek między godziną rozpoczęcia spotkania 17:00 – 21:00)

– Propozycja III terminu – weekend (sobota-niedziela godziny między godziną rozpoczęcia spotkania 9:00 – 13:00 i 15:00 – 21:00)

– Kapitan gości akceptuje jedną z przesłanych propozycji, jeżeli kapitan gości nie podejmie żadnego wyzwania przegrywa mecz automatycznym walkowerem.

 • Na zorganizowanie spotkania drużyny mają 9/10 dni, kolejka rozpoczyna się w dniu kolejki (1 kolejka start 1 sierpnia koniec 10 sierpnia start 2 kolejki).
 • Nie rozegrany w terminie i obustronny walkower: mecz nie rozegrany w ww. terminach może zostać ogłoszonym jako nierozegrany w terminie i nie ma możliwości go rozegrania w przyszłości, bądź jako obustronny walkower -3 pkt dla obu drużyn.
 • W przypadku problemów z ustaleniem spotkania bądź przesunięciem kolejki z terminarza, należy kontaktować się z organizatorem. Organizator  ustala nowy termin bądź wyznacza godzinę i miejsce spotkania w ostatnim dniu kolejki.

– Termin organizatorów – jeżeli drużyny nie doszły do porozumienia w sprawie ustalenia terminu meczu, organizatorzy wyznaczają termin, czas i miejsce na rozegranie meczu.

 1. Punkty w tabeli

Za zwycięstwo w meczu ligowym drużyna otrzymuje do tabeli trzy (3) punkty. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po jednym (1) punkcie. Za porażkę punkty nie są przyznawane.

 1. Kolejność w tabeli

Przy ustalaniu kolejności w tabeli ligowej bierzemy pod uwagę kolejno:

 • ilość zdobytych punktów w lidze;
 • bilans zdobytych/straconych bramek;
 • większa ilość zdobytych bramek;
 • wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 • jeżeli oba mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami zakończył się wynikami remisowymi, pod uwagę bierzemy większą liczbę rozegranych spotkań w lidze.
 1. Dzienne limity rozgrywanych meczów

Każda drużyna może w ciągu jednego dnia rozegrać dowolną liczbę meczów ligowych, jednakże w tym samym dniu nie można rozegrać dwóch meczów ligowych/pucharowych z tą samą drużyną.

 1. Rotacje w trakcie sezonu

Istnieje możliwość awansu do wyższej ligi w trakcie sezonu, w przypadku gdy spełnione zostają następujące warunki:

 • zwolniło się miejsce w wyższej lidze;
 • drużyna jest liderem swojej ligi;
 • drużyna wykazuje się aktywnością;
 • kapitan wyraził zgodę na awans do wyższej ligi
 1. Odwołanie meczu

Spotkanie ligowe można bez konsekwencji odwołać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość w jednej wiadomości np przez messenger o odwołaniu meczu do Organizatora Rozgrywek oraz kapitana zespołu rywali. Należy go powiadomić poprzez mu wysłanie wiadomości prywatnej na portalu. Dodatkowo można przekazać mu tę informację poprzez telefon / sms / wiadomość na Facebooku. Każda drużyna w ciągu jednego sezonu może dwa razy skorzystać z takiej możliwości.

 1. Sędziowie

Organizatorzy mają kontakt do sędziów którzy mogą sędziować spotkania ligowe i pucharowe, taki kontakt udostępniają zainteresowanym kapitanom. Jeżeli jedna z drużyn zobowiązuje się zatrudnić sędziego i pokryć całe koszty sędziowania przeciwna drużyna musi przystąpić do meczu z udziałem sędziów. Mecz sędziowany musi zawierać protokół papierowy na którym podpisuje się sędzia, spotkanie odbywa się w czasie 2×35 min i jest zgłoszone jako sędziowane do organizatora. Koszt stawki za ww. mecz jest ustalony z sędziami – koszt ten ponoszą drużyny/drużyna przed rozpoczęciem spotkania.

– Sędzia zobowiązany jest do przybycia na obiekt minimum 15 minut przed pierwszym meczem.

– Sędzia zobowiązany jest do podpisania bądź sporządzenia protokołu z prowadzonego przez siebie meczu.

– Sędzia zgodnie z przepisami Gry w Piłkę Nożną 2020/2021 ma prawo upominać (żółta kartka) i wykluczać zawodników (czerwona kartka) i regulaminem rozgrywek. Zawodnik który otrzymuje drugą żółtą kartkę w tym samym meczu zostaje automatycznie ukarany czerwoną kartką a jego drużyna gra przez 5 minut w osłabieniu – bez względu na wynik i przebieg spotkania

 1. Zawodnik po uzyskaniu w meczu wykluczenia (czerwona kartka) wynikającego z udzielenia dwóch żółtych kartek może grać w następnym spotkaniu (pod warunkiem, że nie jest to 3,5,7,9 żółta kartka w sezonie tego zawodnika). Do ewidencji zawodnikowi dopisuje się 2 żółte kartki.
 2. zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę musi opuścić boisko (na opuszczenia boiska zawodnik ma 2 minuty) i zejść na trybuny/ wyjść z terenu boiska i linii bocznych, a drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu – bez względu na wynik i przebieg spotkania. Po upływie kary, na boisko wchodzi zawodnik rezerwowy (nie może to być zawodnik ukarany czerwoną kartką).
 3. 3 żółte kartki odnotowane dla zawodnika w ciągu sezonu zawieszają zawodnika na 1 spotkanie.
 4. 5 żółtych kartek – Pauza 1 spotkanie
 5. 7 żółtych kartek – Pauza 2 spotkania
 6. 9 żółtych kartek – Pauza 2 spotkania

– Ewidencja kartek również prowadzona jest w systemie pomocniczym rozgrywek miejskich.

Przepisy końcowe

 1. Kary

Drużyna łamiąca którykolwiek z punktów regulaminu może zostać ukarana w następujący sposób:

 • – ostrzeżenie,
 • – walkower,
 • – punkty ujemne,
 • – degradacja do niższej ligi,
 • – wykluczenie z rozgrywek.

Każdy przypadek łamania regulaminu będzie rozpatrywany indywidualnie, a rodzaj kary, w zależności od rodzaju przewinienia będzie ustalany przez organizatorów.

 1. Puchar Konina

Rozgrywki pucharowe Konina określa osobny regulamin o którym informują (strona rozgrywek) organizatorzy przed losowaniem pucharu. Zawodnicy w Pucharze reprezentują tylko jedną drużynę, zawodnik który zagrał w aktualnej edycji pucharu nie może reprezentować innej drużyny w aktualnej edycji pucharu. Planowany start 7 Pucharu Konina szacujemy na marzec 2021.

 1. Wycofanie z ligi

Drużyna która postanowi wycofać się z ligi przekazuje informacje do Organizatora który ustawia zaległe oraz przyszłe spotkania w terminarzu a potem wprowadza walkowery na niekorzyść wycofującej się drużyny. Rozegrane spotkania zostają w terminarzu bez zmienionego wyniku jednak PKT przechodzą na drużyny przeciwne wycofującej się drużyny.

Po wykonaniu czynności porządkujących ligę, zerowany jest dorobek pkt a zawodnicy mogą przejść do innych zespołów. Takie przejście zawodników stanowi wyjątek okna transferowego. i nie dotyczy drużyny rezerw.

 1. Zakończenie Rozgrywek Ligowych
 1. Zakończenie rozgrywek Ligowych odbędzie się podczas Ceremonii wręczenia nagród indywidualnych, wyróżnień oraz nagród zespołowych, nagrody indywidualne przyznawane są na podstawie poszczególnych rankingów zawodników 1 ligi, 2 ligi, 3 ligi. Drużyny wycofane w trakcie sezonu nie otrzymują nagród na zakończeniu sezonu.
 2. Zgłoszenie w protokole zawodnika który nie bierze udziału w meczu (nie gra na boisku) jest próbą oszustwa za którą cała drużyna może zostać ukarana walkowerem bądź ujemnymi -4 pkt. Takie działanie jest to traktowane jako celowe kapitana na szkodę ligi i manipulację o końcowy wynik statystyk indywidualnych.

UWAGA: W przypadku równego wyniku indywidualnego zawodników o miejscu w rankingu decyduje liczba rozegranych meczów (np. jeżeli zawodnik A i zawodnik B zajmują ex aequo 1. miejsce w rankingu oraz zawodnik B ma mniej rozegranych spotkań od zawodnika A, wtedy zawodnik A zajmuje 1. miejsce a zawodnik B 2. miejsce).

 1. a) MVP: tytuł MVP przyznaje kapitan drużyny przeciwnej o wyniku decyduje suma zdobytych tytułów, jeżeli tytuł zostanie przyznany zawodnikowi którego nie ma w protokole meczowym tytuł nie jest uwzględniany,
 2. b) Najlepszy strzelec: o wyniku decyduje suma strzelonych bramek w danej drużynie w trakcie aktualnego sezonu.
 3. c) Najlepiej punktujący: o wyniku decyduje suma zdobytych punktów zgodnie z punktacją rozgrywek
  • każdy rozegrany mecz ligowy: 1 punkt,
  • każde zwycięstwo w meczu ligowym: 3 punkty,
  • każdy remis w meczu ligowym: 1 punkt,
  • każdy tytuł zawodnika meczu: 2 punkty.
 1. d) Najlepiej punktujący bramkarz: o wyniku decyduje suma zdobytych pkt w oparciu o tytuły MVP (pkt zawodnika + MVP*2), jeżeli w protokole drużyny znajdzie się 2 bramkarzy liczba pkt zawodniczych dzielona jest na 2 jednak nie mniej niż 1 pkt, tytuł MVP i pkt za niego nie są dzielone.
 2. e) Najlepszy asystent: o wyniku decyduje suma asyst w danej drużynie w trakcie aktualnego sezonu.

W dniu zakończenia rozgrywek obecni muszą być przedstawiciele wszystkich drużyn, zespoły które zajęły miejsca 1-3 muszą stawić się w komplecie.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie.
 2. Prawo interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
 3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

 

 

Więcej z tej kategorii