Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek w Koninie – sezon 2016/2017

1. Przepisy ogólne

1.1. Gramy Fair

Zawsze obowiązują reguły FAIR-PLAY! Pamiętajcie o tym zarówno na boisku, jak i poza nim.

1.2. Rozgrywki Playarena

W rozgrywkach Playarena można uczestniczyć w dwóch typach miejskich lig:

 • Liga Nike Playarena (rozgrywki Open);
 • Liga U16 (rozgrywki młodzieżowe do lat 16).

1.3. Jeden sezon = cztery rundy

Aktualny sezon ligowy trwa od lipca 2016 roku do końca czerwca 2017 roku. Jest on jednak podzielony na cztery rundy. Każda z nich jest odrębną rywalizacją o dodatkowe tytuły i nagrody.

Sezon składa się z następujących czterech rund:

 • Runda letnia („Summer Power”):  14 lipca – 30 września.

Zwycięzcą zostaje drużyna, która w tym okresie wygra najwięcej spotkań ligowych. Jeżeli kilka zespołów odniesie taką samą liczbę zwycięstw, to o wyższym miejscu w klasyfikacji decydować będzie kolejno: liczba punktów zdobytych w dniach 14.07 – 30.09, a następnie procent zwycięstw w stosunku do rozegranych meczów ligowych w dniach 14.07 – 30.09.

 • Runda jesienna („Mistrzostwo Jesieni”):  1 października – 30 listopada.

Zwycięzcami są mistrzowie każdej ligi (lider tabeli na dzień 30.11.2016r.).

 • Runda zimowa („Puchar Wintertoto”):  1 grudzień – 28 luty.

Zwycięzcami są trzy ligi, które w tym okresie rozegrają najwięcej spotkań ligowych.

 • Runda wiosenna („Final Season”):  1 marzec – 30 czerwca.

Zwycięzcami są mistrzowie każdej ligi (lider tabeli na koniec sezonu 2016/17). W przypadku równej liczby punktów, o wyższym miejscu w tabeli decyduje lepszy bilans bramkowy.

Ligi funkcjonują niezależnie od rund, które są dodatkiem do całorocznej rywalizacji. Tabele ligowe nie będą w żaden sposób dzielone podczas sezonu.

1.4. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligowych Playarena jest: zarejestrowanie konta zawodnika z prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie Playarena.pl; poprawne uzupełnienie karty zawodnika, stworzenie profilu własnej drużyny (lub dołączenie do składu drużyny, która posiada już swój profil w serwisie); zapisanie drużyny do jednej z Lig rozgrywek Playarena udostępnionych w serwisie.

W przypadku łamania tego punktu regulaminu, Administrator Rozgrywek może wykluczyć zawodnika i drużynę, w której gra, z rozgrywek lub usunąć konto w serwisie.

Każdy zawodnik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. W przypadku jeśli zawodnik będzie posiadał kilka kont w serwisie, wszystkie te konta (oprócz „konta głównego”) zostaną mu usunięte, a sam zawodnik może zostać zawieszony w rozgrywkach przez Ambasadora.

1.5. Kategorie wiekowe

W Lidze Nike Playarena mamy dwie kategorie wiekowe:

 • Ligi U-16 – dla zawodników w wieku lat 16 i mniej:

– w sezonie ligowym 2014/2015 do gry w ligach U-16 dopuszczeni będą więc zawodnicy urodzeni w 1998 roku i młodsi.

 • Ligi Nike Playarena – kategoria Open:

– w lidze takiej nie powinny grać drużyny, w skład których wchodzi większość zawodników w wieku lat 16 i mniej – drużyny takie mogą zostać przeniesione do ligi U16 decyzją Administratora. Jeśli jednak mimo tego zapisu takie drużyny chcą występować w lidze Open, robią to na własną odpowiedzialność.

– mogą natomiast grać w niej drużyny, w których większość zawodników ma powyżej 16 lat, a zawodnicy młodsi stanowią wyjątki.

1.6. Terminarz –> Patrz regulamin miejski pkt 6.

W Lidze Nike Playarena nie ma tradycyjnego terminarza spotkań. Drużyna sama decyduje o tym ile spotkań rozegra i z kim. Zasada jest prosta: im więcej gracie tym większą macie szansę na wygranie ligi.

W ciągu jednego sezonu ligowego zespół występujący w pierwszej lidze powinien rozegrać minimum 75% meczów możliwych do rozegraniu. W niższych ligach (oprócz najniższych otwartych lig Open) próg ten wynosi 65%. Współczynniki te mogą się różnić w poszczególnych miastach (szczegóły na końcu regulaminu w punktach dotyczących rozgrywek w konkretnym mieście).

Jednocześnie trzeba rozegrać minimum jeden mecz z każdą drużyną w lidze. Brak spełnienia tych wymogów skutkować może usunięciem drużyny z ligi, w której zakończyła ona sezon.  W ligach zamkniętych wskazanie jest rozegranie najpierw po jednym meczu z wszystkimi zespołami, a następnie rozgrywanie spotkań rewanżowych.

1.7. Zdrowie zawodników

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Nike Playarena oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

1.8. Wizerunek marketingowy

Użytkownik, umieszczając w swoim Profilu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania zamieszczonych przez tego Użytkownika treści a w szczególności wizerunków w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub na użytek Administratora.

Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji dotyczących produktów lub usług od Serwisu lub od innych podmiotów współpracujących z Serwisem (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Serwisu). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji (w tym także informacji i komunikatów w formie załącznika do poczty elektronicznej) oraz za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznych połączeń głosowych oraz innych kanałów o których Użytkownik umieścił informacje na Profilu.

Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług Serwisu oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Zapisy

2.1. Zapisy drużyn do Ligi Playarena

Sezon 2016/2017 rozpoczął się w dniu 1 sierpień 2016 roku. Rozgrywki kończą się w dniu 30.06.2017 r. o godz. 23.59 – po upływie tego terminu nie można już rozgrywać meczów w ramach Rozgrywek Playarena. Wszystkie mecze umówione po tym terminie zostaną anulowane przez Administratora. Wyniki wszystkich rozegranych meczów ligowych muszą zostać uzupełnione w Serwisie najpóźniej do 07.07.2017r. do godz. 23.59.

Drużyna może przystąpić do rozgrywek w każdym momencie trwania sezonu. W dowolnym momencie trwania sezonu może także powstać liga w nowym mieście. Nowe drużyny dopisują się do ligi Open. Jest to najniższa liga w danym mieście.

2.2. Czas na rozegranie meczu

Drużyna aktywna to drużyna, która w swoim składzie ma wymaganą minimalną liczbę zawodników.

Drużyna składająca się z mniejszej liczby zawodników niż wymagalne minimum, jest drużyną nieaktywną i nie może rozgrywać meczów do czasu skompletowania składu (nazwy nieaktywnych drużyn oznaczone są w tabelach ligowych czerwonym kolorem).

Kapitan ma 30 dni, od dnia zapisania drużyny do ligi, na uzupełnienie składu zespołu oraz rozegranie pierwszego meczu ligowego – po tym terminie, przy nie spełnieniu obu wcześniejszych warunków, drużyna zostanie usunięta z ligi, do której się uprzednio dopisała. Nie oznacza to jednak całkowitego usunięcia takiej drużyny z serwisu Playarena. Po skompletowaniu składu drużyna taka może ponownie zapisać się do ligi. Może się jednak zdarzyć, iż liga zostanie w tym czasie zapełniona aktywnymi drużynami. Skutkować to będzie niemożnością ponownego zapisania się do ligi, do której było się przypisanym przed usunięciem, oraz koniecznością zapisania się do ligi np. o szczebel niższej.

2.3. Zmiana nazwy drużyny

Aby zmienić nazwę drużyny w portalu należy dokonać opłaty 10,00 zł na konto Playarena.

Dane do przelewu:

Nazwa / Imię i nazwisko: „Playarena” Sp. z o.o.
Adres: ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
Numer rachunku odbiorcy: 56 1030 0019 0109 8533 0001 5750
Nazwa banku: BH Sektor Bankowości Detalicznej
Kwota: 10,00 zł
Tytuł płatności: Stara nazwa drużyny, Nowa nazwa drużyny.

Po dokonaniu opłaty, nazwa drużyny zostanie zmieniona w serwisie. Aby przyśpieszyć ten proces, na adres mailowy pomoc@playarena.pl należy przesłać potwierdzenie dokonania przelewu. Nazwa drużyny nie może pokrywać się z nazwą innego zespołu, który funkcjonuje już w serwisie. Można to sprawdzić w wyszukiwarce drużyn na portalu: http://playarena.pl/search/team/search_type/3.

3. Skład zespołu

3.1. Uzupełnione karty zawodników

Wszystkie osoby zapisane do zespołu, muszą posiadać uzupełnioną kartę zawodnika. Za uzupełnienie karty zawodnika rozumie się:

 • podanie prawdziwych danych osobowych;
 • dodanie zdjęcia profilowego (z widoczną twarzą);
 • wpisanie poprawnej daty urodzenia;
 • wybranie numeru na koszulce i pozycji na boisku.

Drużyna, która będzie posiadała w swoim składzie zawodników z niepoprawnie uzupełnionymi kartami profilowymi, zostanie zbanowana i nie będzie mogła rozgrywać meczów ligowych, aż do momentu uzupełnienia danych. Po okresie dwóch tygodni od momentu zbanowania, bez reakcji na konieczność poprawienia kart zawodników, drużyna zostanie usunięta z rozgrywek.

3.2. Kapitan zespołu

Każda drużyna musi posiadać w portalu swojego kapitana. Spełnia on bardzo ważną funkcję, ponieważ do jego obowiązków należy:

 • zgłaszanie zespołu do rozgrywek;
 • umawianie meczów ligowych i towarzyskich;
 • zatwierdzanie wyników meczów;
 • zarządzanie składem;
 • dbanie o zachowanie swoich zawodników;
 • kontakt z Ambasadorami / Administracją rozgrywek.

3.3. Liczba zawodników w drużynie

W drużynie mogą grać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu Playarena.pl. Aby móc rozgrywać mecze zespół powinien liczyć minimalnie 5 osób. Nie ma natomiast maksymalnego limitu zawodników, jacy mogą znaleźć się w składzie drużyny.

UWAGA: w turniejach finałowych Mistrzostw Polski Ligi Nike Playarena kadra drużyny będzie mogła liczyć maksymalnie 12 zawodników.

3.4. Liczba drużyn przypadających na jednego zawodnika

Każdy zawodnik rozgrywek Playarena może być członkiem maksymalnie dwóch w ramach jednej klasy rozgrywek. Klasa rozgrywek jest drabinką lig Playarena w danym mieście, np. 1, 2, 3 i 4 Liga Nike Playarena w Koninie to jedna klasa rozgrywek. Drużyny, w których występuje dany zawodnik, nie mogą jednak znajdować się w tej samej lidze, a więc musi je oddzielać minimum jeden szczebel rozgrywek. W wybranych miastach rozgrywek Ligi Nike Playarena regulamin miejski zabrania możliwości występowania w więcej niż jednej drużynie. W takich miastach zespół lub zawodnik mogą zostać ukarani za występy w barwach więcej niż jednej drużyny (szczegóły na końcu regulaminu w punktach dotyczących rozgrywek w konkretnym mieście).

Jednocześnie zawodnik może jednak występować w lidze U16, która jest odrębną klasą rozgrywek, jeśli oczywiście spełnia określone kryterium wiekowe.

* regulamin miejski zmienia ten punkt w Koninie każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

3.5. Ile razy w ciągu sezonu mogę zmienić drużynę, w której gram?

W ciągu sezonu dwa razy można zmienić przynależność klubową w obrębie jednej klasy rozgrywek. Po wykorzystaniu tego limitu, opcja dokonywania transferów przez zawodnika będzie zablokowana. Nie ma możliwości wypożyczania zawodników na pojedyncze mecze.  W wybranych miastach rozgrywek Ligi Nike Playarena regulamin miejski przewiduje możliwość dokonania transferu tylko podczas okienka transferowego: letniego i zimowego (szczegóły na końcu regulaminu w punktach dotyczących rozgrywek w konkretnym mieście).

4. Przepisy meczowe

4.1. Reguły meczu

Sami decydujecie o tym, jaki wymiar czasowy będzie miało Wasze spotkanie. Sami również określacie zasady rozgrywania meczów. Najczęściej rozgrywa się mecze w systemie 6 na 6 (5 zawodników w polu plus bramkarz), ale można też grać w systemach: 5×5, 7×7 czy 8×8.

Nadrzędna zasada, której wymagamy od zawodników grających w ligach Playarena, to zasada Fair Play.

4.2. Obecność na meczu

Po każdym meczu kapitanowie drużyn uzupełniają obecność zawodników swojej drużyny podczas meczu. W formularzu pomeczowym wpisują także liczbę zdobytych przez poszczególnych zawodników bramek oraz wybierają piłkarza meczu z drużyny przeciwnej.

Uzupełnienie tych danych następuje w formularzu ustalania wyniku meczu. Tylko zawodnicy faktycznie grający w danym meczu dostają „obecność” od kapitana i tym samym uzyskują indywidualne punkty zawodnika.

Zawodnicy grający w meczu, a nie zarejestrowani w serwisie Playarena, narażają swoją drużynę na późniejsze konsekwencje (ostrzeżenie lub zbanowanie).

4.3. Ustalanie wyniku

Na wprowadzenie wyniku drużyny maja czas do północy 7-go dnia po zakończeniu meczu. Specjalny licznik w szczegółach danego meczu, odmierza pozostały do wykonania tej czynności czas. Wprowadzanie wyniku po zakończonym meczu składa się z jednej lub dwóch rund głosowania. Zakładamy, że grają ze sobą 2 zespoły: A oraz B.

Runda pierwsza głosowania:

 • po rozegranym meczu kapitan drużyny A uzupełnia w serwisie wynik spotkania.
 • uzupełniony wynik trafia do akceptacji do kapitana drużyny B.
 • jeżeli kapitan drużyny B zaakceptuje proponowany wynik to uzgodniony wynik przeliczany jest na punkty w tabeli ligowej, a ustalenie wyniku kończy się sukcesem. Jeśli jednak kapitan drużyny B nie zgodzi się na propozycję kapitana drużyny A i prześle do niego inną propozycję wyniku, następuje druga runda głosowania.

Runda druga głosowania (ostatnia):

 • druga runda głosowania jest rundą ostateczną, dlatego przed wpisaniem ostatecznych propozycji zalecana jest konsultacja (w drodze bezpośredniego kontaktu) prawidłowego wyniku pomiędzy kapitanami zainteresowanych drużyn.
 • po upewnieniu się, iż obaj kapitanowie zgadzają się co do ostatecznego wyniku kapitan drużyny A odsyła kapitanowi drużyny B poprawioną propozycję wyniku.
 • po akceptacji ostatecznej propozycji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, wynik meczu zostaje ostatecznie ustalony
 • w przypadku braku akceptacji wyniku meczu przez kapitana drużyny B, mecz zostaje uznany za niedogadany i jego wynik nie znajdzie się w tabeli.
 • przy ustalaniu wyniku meczu nie ma znaczenia, który z kapitanów jako pierwszy wyśle propozycję wyniku.

Uwaga: W przypadku wysłania wyniku przez jednego z kapitanów i braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony drugiego kapitana, w wyznaczonym do wprowadzenia wyniku czasie, wynik zaproponowany zostanie wpisany do tabeli ligowej i uznany za ostateczny wynik meczu.

4.4. Zawodnik meczu

Po zakończonym meczu każdy kapitan w imieniu całej drużyny musi zagłosować na najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej.

Kapitanowie biorą przy tym pod uwagę opinię członków swojej drużyny, a ich głos jest wyrazem głosowania wewnątrz drużyny. Wyboru kapitanowie dokonują w formularzu ustalania wyniku meczu.

4.5. Indywidualne punkty zawodnika

Punkty przypisywane są również do indywidualnego profilu każdego zawodnika.

Za każdy rozegrany mecz ligowy zawodnik otrzymuje 1 pkt.

 • jeżeli mecz jest wygrany, zawodnik otrzymuje dodatkowo 3 pkt.
 • jeżeli mecz zakończył się remisem, zawodnik otrzymuje dodatkowo 1 pkt.
 • najlepszy zawodnik spotkania otrzymuje jeszcze dodatkowo 2 pkt.

W jednym meczu zawodnik może zatem zdobyć maksymalnie 6 pkt.

Za mecz towarzyski zawodnicy otrzymują 1 punkt, niezależnie od jego wyniku.

4.6. Weryfikacja zawodników

W meczu ligowym wystąpić mogą tylko i wyłącznie zawodnicy zapisani do grającej drużyny.

Przed każdym meczem kapitanowie drużyn mają prawo wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące udziału określonych zawodników w meczu. Dla przykładu: jeśli kapitan drużyny A podejrzewa, że wśród zawodników drużyny B znajduje się zawodnik nieuprawniony do gry (czyli zawodnik z poza składu drużyny) – wówczas kapitan drużyny A powinien powiadomić o tym kapitana drużyny B, którego obowiązkiem jest wyjaśnienie niejasności.

Jeśli drużyna A zauważy (przed meczem), że w składzie drużyny B gra zawodnik nieuprawniony (czyli zawodnik spoza składu drużyny), wówczas drużyna A powinna opuścić boisko i zgłosić sprawę do Administratora w celu przyznania jej (drużynie A) walkowera. Drużyna A nie będzie mogła domagać się oddania meczu walkowerem, jeśli sprawę ewentualnego uczestniczenia w meczu zawodnika nieuprawnionego zgłosi Administratorom dopiero po rozegraniu meczu – nie sygnalizując wcześniej problemu przeciwnikom.

Administrator ma prawo usunąć z ligi drużynę, w której podczas ligowego meczu grali zawodnicy nieuprawnieni (czyli zawodnicy z poza składu drużyny w Serwisie). Jeśli Administrator usunie z ligi drużynę – jej dotychczasowe mecze rozegrane w ramach ligi nie zostaną anulowane. W zamkniętych ligach, w których jest obowiązek rozegrania 100% spotkań, Ambasador Rozgrywek ma prawo przyznać walkowery dla drużyn, które nie zdążyły rozegrać meczu z usuniętym zespołem.

4.7. Punkty w tabeli

Za zwycięstwo w meczu ligowym drużyna otrzymuje do tabeli trzy punkty. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po jednym punkcie. Za porażkę punkty nie są przyznawane.

4.8. Kolejność w tabeli

Przy ustalaniu kolejności w tabeli ligowej bierzemy pod uwagę kolejno:

 • ilość zdobytych punktów w lidze;
 • bilans zdobytych/straconych bramek;
 • większa ilość zdobytych bramek;
 • wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 • jeżeli oba mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami zakończył się wynikami remisowymi, pod uwagę bierzemy większą liczbę rozegranych spotkań w lidze.

4.9. Odwołanie meczu

Spotkanie ligowe można bez konsekwencji odwołać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu.

Aby to zrobić należy wysłać wiadomość o odwołaniu meczu do Administratora Rozgrywek oraz powiadomić o tym fakcie kapitana zespołu rywali. Należy go powiadomić poprzez mu wysłanie wiadomości prywatnej na portalu. Dodatkowo można przekazać mu tę informację poprzez telefon / sms / wiadomość na Facebooku.

Odwołany mecz zostaje wykasowany z bazy danych. Każda drużyna w ciągu jednego sezonu może trzykrotnie skorzystać z takiej możliwości.

5. Aktywność

5.1. Dzienne limity rozgrywanych meczów

Każda drużyna może w ciągu jednego dnia rozegrać maksymalnie dwa mecze ligowe, jednakże w tym samym dniu nie można rozegrać dwóch meczów ligowych z tą samą drużyną. Takie mecze zostaną anulowane przez Administratora Rozgrywek.

5.2. Maksymalna liczba meczów w sezonie między drużynami A i B

W ciągu trwania jednego sezonu drużyny w rozgrywkach Ligi Nike Playarena mogą ze sobą rozegrać mecz i rewanż. Jeżeli miasto spełnia określone kryteria (mała liczba drużyn w lidze / niewielka miejscowość), to decyzją Ambasadorów Rozgrywek i za zgodą Administratora Rozgrywek, istnieje możliwość zwiększenia limitu meczów możliwych do rozegrania pomiędzy dwiema drużynami z dwóch do trzech lub czterech. Wniosek taki należy jednak złożyć przed rozpoczęciem się nowego sezonu rozgrywkowego. Podstawą ku temu jest wykorzystanie przez drużyny większości możliwych do rozegrania między sobą meczów.

5.3. Rotacje w trakcie sezonu

Istnieje możliwość awansu do wyższej ligi w trakcie sezonu, w przypadku gdy spełnione zostają następujące warunki:

 • zwolniło się miejsce w wyższej lidze;
 • drużyna jest liderem swojej ligi;
 • drużyna wykazuje się aktywnością;
 • kapitan wyraził zgodę na awans do wyższej ligi.

5.4. Nieaktywność

Nieaktywna drużyna charakteryzuje się następującymi cechami, które jednak nie muszą występować łącznie by uznać drużynę za nieaktywną:

 • drużyna nie rozegrała meczu ligowego przez ostatnie 30 dni,
 • nie można w żaden sposób (e-mail, skrzynka wewnętrzna w Playarena.pl, Facebook, telefon) skontaktować się z kapitanem danej drużyny,
 • drużyna nie wykazuje chęci gry – notorycznie odmawia podjęcia wyzwania do meczu (odrzuca wyzwania na mecze ligowe) z inną drużyną z danej ligi.

Nieaktywna drużyna może zostać zawieszana (zbanowana) przez Administratora. Zawieszona drużyna nie może rozgrywać meczów ligowych. Kapitan zawieszonej drużyny otrzyma o tym informację od Administratora rozgrywek poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Playarena.pl.

Od momentu otrzymania wiadomości Administratora, kapitan zawieszonej drużyny ma 7 dni na wyjaśnienie Administratorowi absencji drużyny. W przypadku wyrażenia chęci dalszej gry w lidze, Administrator może warunkowo odwiesić drużynę – czyli przywrócić ją do rozgrywek. Przywrócona drużyna ma jednak obowiązek rozegrać mecz ligowy w ciągu 7 dni od daty przywrócenia do rozgrywek.

Administrator ma prawo usunąć z ligi drużynę nieaktywną w przypadku braku wyjaśnień w przeciągu regulaminowych 7 dni, bądź w przypadku braku rozegranego spotkania w ciągu tygodnia od deklaracji chęci dalszej gry. Wyjątkami od tej zasady są wakacje oraz okres zimowy.

5.5. Ranking Powerade

„Ranking Powerade” to ogólnopolska klasyfikacja 100 najaktywniejszych zespołów Playarena, które co miesiąc będą brały udział w wyścigu o miano “Drużyny miesiąca Powerade”.

Reguły rankingu:

 • W “Rankingu Powerade” sklasyfikowane będą drużyny, które w danym miesiącu wyróżniały się niezwykłą aktywnością boiskową.
 • Każdego miesiąca spośród wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach wyłaniana będzie “Drużyna miesiąca Powerade”.
 • “Drużyną miesiąca Powerade” zostanie ekipa, która w ciągu jednego miesiąca rozegra największą liczbę meczów ligowych.
 • “Drużyna miesiąca Powerade” otrzyma od naszego partnera miesięczny zapas napoju Powerade.
 • W przypadku takiej samej ilości rozegranych spotkań przez kilka drużyn, o zwycięstwie w comiesięcznym rankingu decyduje łączna ilość rozegranych meczów w całym sezonie.

5.6. Zawodnik miesiąca

“Zawodnikiem miesiąca” Ligi Nike Playarena zostanie osoba, która w ciągu jednego miesiąca zdobędzie najwięcej punktów indywidualnych w serwisie Playarena. Punkty te można otrzymać za:

 • każdy rozegrany mecz ligowy – 1 punkt,
 • każde zwycięstwo w meczu ligowym – 3 punkty,
 • każdy remis w meczu ligowym – 1 punkt,
 • każdy tytuł zawodnika meczu – 2 punkty.

Zasady przyznawania tytułu “Zawodnika miesiąca”:

 • Tytuł najlepszego zawodnika miesiąca otrzyma osoba, która w przeciągu jednego miesiąca zgromadzi największą liczbę indywidualnych punktów w serwisie Playarena.
 • Punkty przyznawane będą za mecze rozegrane w określonym miesiącu, co oznacza, że jeśli wynik meczu rozegranego np. we wrześniu zatwierdzony zostanie dopiero w październiku, to punkty przyznane zawodnikom zaliczą się do wrześniowej klasyfikacji.
 • Fałszywe dane profilowe lub brak prawdziwego zdjęcia w karcie zawodnika będzie skutkowało wykluczeniem danej osoby z klasyfikacji najlepszych graczy.
 • Wszelkie objawy nadużyć, mające na celu sfałszowanie wyników klasyfikacji na najlepszego zawodnika, będą groziły dyskwalifikacją.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów zgromadzonych w ciągu jednego miesiąca przez większą liczbę osób, tytuł najlepszego zawodnika miesiąca otrzyma gracz, który w ciągu całej historii swoich gier w Lidze Nike Playarena, zdobył najwięcej punktów.
 • Tytuł najlepszego zawodnika miesiąca można otrzymać tylko raz w ciągu jednego sezonu.
 • Każdy MVP danego miesiąca otrzyma w nagrodę jeden z czterech najnowszych modeli obuwia piłkarskiego Nike. Do wygrania są buty Mercurial Superfly, Magista, Hypervenom lub Tiempo.

6. Wewnętrzny regulamin miasta – KONIN

Poniżej znajdują się punkty regulaminu, które obowiązują tylko w wybranych miastach rozgrywek Ligi Nike Playarena. Punkty te zostały ustanowione przez Ambasadorów Rozgrywek i zostały zaakceptowane przez Administrację Rozgrywek oraz kapitanów drużyn (akceptację kapitanów i drużyn rozumiemy przez zgłoszenie drużyny do ligi).

6.1. Celem ligi jest:

– Propagowanie ligowych rozgrywek piłkarskich sześcioosobowych,
– Popularyzacja piłki nożnej 6-cio osobowej w Koninie,
– Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym po przez piłkę 6 osobową,
– Rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców miasta,
– Promocja i poprawa aktywności fizycznej, po przez piłkę nożną,
– Popularyzacja aktywnego trybu życia.

6.2. Organizatorami Ligi Nike Playarena Konin są Ambasadorzy Ligi Nike Playarena – Konin.

Z organizatorem należy kontaktować się przez:

– e-mail: lukasz@playarenakonin.pl , karol@playarenakonin.pl , przemyslaw@playarenakonin.pl , dawid@playarenakonin.pl
– fanpage na Facebooku: www.facebook.com/PlayarenaKonin
– strona www.konin.playarena.pl i www.playarenakonin.pl

6.3. Zasady gry:

 • Gramy w zespołach min. 6 osobowych (5 w polu, plus bramkarz)
 • Czas gry ustalany jest pomiędzy kapitanami przed rozpoczęciem spotkania,
 • Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym,
 • Rzut od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą,
 • Gramy „bez spalonego”,
 • W meczu występują zmiany hokejowe,
 • Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki,
 • Rzuty karne wykonywane są z linii pola karnego (nie z koła),
 • Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki przed, po i w czasie rozgrywania zawodów ani za koszty leczenia,
 • Zawodnicy ze względu na swoje zdrowie powinni grać w ochraniaczach,
 • Zakaz gry w tak zwanym obuwiu z metalowymi korkami (zabronione jest używanie takiego obuwia na orlikach),
 • W sezonie 2016/2017 wracamy do systemu, że każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę grającą w 1 LNP bądź 2 LNP,
 • Sprawy nieujęte w zasadach gry i jego interpretacje rozstrzygają organizatorzy.

6.4. Struktura rozgrywek

Rozgrywki Playarena w Koninie podzielone są na dwa poziomy rozgrywek.
1 liga premium jest ligą zamknięta, licząca 14 drużyn, które mogą rozegrać maksymalnie po 2 mecze między sobą.
2 liga premium jest ligą zamkniętą, liczącą 7 drużyn, które mogą rozgrywać maksymalnie po 2 mecze miedzy sobą.
3 liga OPEN jest ligą weryfikacyjną w której nie można rozgrywać spotkań.

6.5. Awanse i spadki

Ile drużyn awansuje i spada do poszczególnych lig decydują organizatorzy po zakończonym sezonie.

6.6. Terminarz

 • W sezonie 2016/2017 gramy według terminarza, każdy zespól jest zobowiązany do rozegrania 2 meczy z każdą drużyną tak by wskaźnik rozegranych spotkań wyniósł 100% dla drużyny.
 • Umawiamy spotkania w serwisie www.konin.playarena.pl, spotkanie powinno być wprowadzone w systemie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej.
 • Na rozegranie spotkania drużyny mają 9 dni i w ciągu tego czasu powinny dogadać się co do miejsca i godziny meczu, przekładanie spotkań po terminie może skutkować obustronnym walkowerem każda z drużyn otrzyma -3 pkt.
 • W przypadku problemów z ustaleniem spotkania drużyn które przypada na aktualną kolejkę z terminarza, należy kontaktować się z ambasadorem rozgrywek w celu rozwiązania problemu.
 • W przypadku nie stawienia się na mecz w ustalonym terminie, drużyna zostaje ukarana walkowerem (0-3) a przeciwnik inkasuje 3 pkt. Drużyna, która odda 5 walkowerów w sezonie, może zostać zdegradowana do niższej ligi lub usunięta z ligi.

6.7. Profil Zawodnika

Dbając o jakość i ranking naszego miasta przypominamy o pkt 3.1 regulaminu ogólnego, zobowiązujemy każdego kapitana do przestrzegania powyższego punktu oraz informujemy że za jego nie przestrzeganie będziemy nakładać następujące kary.

 • podanie prawdziwych danych osobowych; — Jeżeli brak – 2 pkt dla drużyny
 • dodanie zdjęcia profilowego (z widoczną twarzą); — Jeżeli brak – 2 pkt dla drużyny
 • wpisanie poprawnej daty urodzenia; — Jeżeli brak – 2 pkt dla drużyny
 • wybranie numeru na koszulce i pozycji na boisku. — Jeżeli brak – 2 pkt dla drużyny

6.8. Kary/Walkower

Drużyna łamiąca którykolwiek z punktów regulaminu ogólnego Ligi Nike Playarena oraz wewnętrznego regulaminu konińskiej Ligi Nike Playarena może zostać ukarana w następujący sposób:

– ostrzeżenie,
– punkty ujemne,
– degradacja do niższej ligi,
– wykluczenie z rozgrywek.

Kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zgłosić walkower jeżeli w drużynie przeciwnika gra nie uprawniony zawodnik (nie zgłoszony do drużyny w portalu www.konin.playarena.pl), należy w trakcie meczu poinformować o tym drużynę przeciwnika że sprawdzacie karty zawodników. Po wprowadzonym (zaakceptowanym) wyniku nie ma możliwości wnioskowania o walkower.

Każdy przypadek łamania regulaminu będzie rozpatrywany indywidualnie, a rodzaj kary, w zależności od rodzaju przewinienia będzie ustalany przez Ambasadorów oraz zatwierdzany przez Administratora rozgrywek.

6.9. Puchar Konina

Rozgrywki pucharowe Konina określa osobny regulamin o którym informują organizatorzy przed losowaniem par pucharowych.
Planowany start 3 Edycji Pucharu Konina szacujemy na wiosnę 2017.

6.10. Wycofanie z ligi Premium

Drużyna która postanowi wycofać się z ligi premium przekazuje opaskę kapitana Ambasadorowi który ustawia zaległe spotkania w terminarzu a potem wprowadza walkowery na niekorzyść wycofującej się drużyny.

Rozegrane spotkania zostają w terminarzu bez zmienionego wyniku jednak PKT przechodzą na drużyny przeciwne wycofującej się drużyny.

Po wykonaniu czynności porządkujących ligę drużyna otrzymuje Bana i zerowany jest dorobek pkt a zawodnicy mogą przejść do innych zespołów jeżeli nie wykorzystali jeszcze limitu transferów (2 na sezon).

Więcej z tej kategorii