Golden Boys vs Tigers

F.C Bianconeri vs Golden Boys

Golden Boys vs ZTR Boys

KW KONIN vs Golden Boys

Golden Boys vs F.C Bianconeri

Tigers vs Golden Boys

AKP Kozarzew vs Tigers

Golden Boys vs Magros AKP

RKN Konin vs Golden Boys

AKP Kozarzew vs F.C Bianconeri