Zgłoszenia do IV edycji pucharu Konina


Zgłoszenia na turniej:
Kapitanowie zgłaszają swoje drużyny przez elektroniczny formularz dostępny na stronie: https://goo.gl/forms/L0IHzPR3PVoU9Tft2


Regulamin turnieju:
Regulamin turnieju dostępny jest na stronie, określa zasady rozgrywania turnieju oraz inne punkty informacyjne.

Strona regulaminu: http://playarenakonin.pl/regulamin-iv-pucharu-konina/