Zmiana w regulaminie

07.09.2013r.
Nastąpiła zmiana w regulaminie dotycząca planowania meczy pucharowych!
“-wszystkie mecze fazy pucharowej kapitanowe MUSZĄ zaplanować do 15 dnia danego miesiąca”
“-drużyny które będą unikały zaplanowania meczu, odpadną z pucharu i tym samym oddadzą walkowera”